hdz plava pozadina

HDZ

hdz logo

Hrvatska Demokratska Zajednica Švicarske i Kneževina Lihtenštajn

Kroatische Demokratische Gemeinschaft in der Schweiz & Fürstentum Liechtenstein

Na reorganiziranim temeljima u izazov novog doba – 2008

13.04.2008. – Na reorganiziranim temeljima u izazov novog doba

U nedjelju, 6. travnja 2008. godine Koordinacija HDZ-CH/FL održala je u Zürichu – Hotel „Spirgarten“ – svoj izborni godišnji Zbor. Od prođlog izbornog Zbora prošle su četiri godine.

U tom razdoblju, gotovo filmskom brzinom, mnogo-vrlo mnogo-toga se dogodilo i promijenilo; kulise na pozornici međunarodnog zbivanja, ali i u Hrvatskoj stalno su se mijenjale; javljala su se mnoga pitanja, koja su tražila brze odgovore, nastajale situacije u kojima je trebalo odmah djelovati – ali razborito i odgovorno…

 Da bi u tim i takovim novonastalim okolnostima HDZ-CH/FL mogla uspješno doskočiti svojoj zadaći i plodonosno ispunjavati program svoga Statuta te rješavati pred nju stavljene obaveze, morala se i sama preustrojiti i reorganizacijom djelovanja prilagoditi novonastalom povjesnom trenutku…

 Upravo to je na ovom održanom Zboru u prednacrtnom obliku bilo predloženo, od članstva prokomentirano i jednoglasno kao pozitivno i prikladno za budućnost djelovanja – prihvaćeno. Jer uvijek je umijeće znati čitati znakove vremena preduvijet uspješnog djelovanja. I zato predsjedništvo za održavanje ovoga Zbora nije pozvalo goste iz drugh hrvatskih udruga ili stranaka, kao niti hrvatskih predstavnika sa konzulata i veleposlanstva – eda bi se u zajedništvu i u pravoj obiteljskoj atmosferi mogao odvijati tok ovoga okupljanja.

 Nakon otvaranja Zbora, odsvirane i otpjevane hrvatske Himne, nakon odate počasti minutom šutnje poginulima i stradalima za Domovinu – u kojoj mi danas možemo živjeti kao slobodan narod i svoj na svome – predstavljen je i prihvaćen Dnevni red održavanog Zbora.  O prikazanim pak izvješćima o minulom četverogodišnjem radu HDZ-CH/FL data su pojašnjenja u nejasnoćama i odgovori na upite nazočnog članstva. Ali su u općoj raspravi davani i uvaženi prijedlozi: kako razbuditi svijest članstva, kako ti ljudima ukazati na preuzete obaveze iz Statuta i prikazati im veličinu pripadnosti svome narodu; jednako tako naglašena je potreba pronaći, aktivirati i u HDZ učlaniti mlade ljude…  Iza toga dolazi na red točka br. 5 – Reorganizacija HDZ-CH/FL. Naime, na temelju zapaženog trenutnog obamrlog stanja u ovoj Koordinaciji, uočenom neradu u Ograncima i konstatacija znatne neodgovornosti pojedinih dužnosnika – došlo se u predsjedništvu do zaključka, da se mora nešto učiniti, preustrojiti, reorganizirati. I tako je zaista na sjednici Koordinacije 15. ožujka 2008. g. donešen prednacrt reorganizacije, a što bi trebalo na predviđenom održavanju Zbora iznijeti pred članstvo, objasniti kao nužnu potrebui i prihvatiti – ili ne prihvatiti.

O čemu se uistinu radi?  Pokušalo bi se radi lakšeg, jednostavnijeg, preglednijeg i jeftinijeg djelovanja neke službe pojednostavniti, posao ujediniti, troškove smanjiti. U stvari u cijeloj Švicarskoj postojao bi kao jedan Ogranak HDZ-CH/FL; postojao bi samo jedan – središnji – konto; pojedini Ogranci trebali bi zatvoriti svoje bankovne račune i eventualna novčana sredstva sa tih računa prebaciti na središnji konto. Članarina bi se ubuduće uplaćivala na taj konto, ali i sva potraživanja bi se podmirivala sa tog konta. Sva pošta i obavijesti članstvu slala bi se sa jednog mjesta – središnjice, ali i sva pošta dolazila na jedno mijesto. Umjesto sadašnjih Ogranaka po svim gradovima Švicarske imali bismo po jednog koordinatora i njegovog zamjenika. I tako bi se Koordinacija HDZ-CH/FL sastojala od predsjedništva i od broja koordinatora pojedinih gradova…

Članstvo je na Zboru o tom koncipiranom prednacrtu reorganizacije raspravljalo i prihvatilo to, kao pozitivno za budući plodonosni rad Koordinacije HDZ-CH/FL.  Iz ovog pristupilo se izboru novoga predsjedništva HDZ-CH/FL, koje će u slijedeće četiri godine voditi Koordinaciju, nastojati optimalno izvršavati program rada i kvalitetno ispunjavati postavljane mu zadaće. Od predloženih kandidata članstvo je glasovanjem izabralo jedanaest članova novog predsjedništva-s povjerenjem i nadom, da su ti ljudi sposobni i voljni –zu pomoć članstva-u narednom mandatu izvršavati zadaće Koordinacije HDZ-CH/FL.  U predsjedništvo su izabrani: g.Ivan Roščić, ing. Dragutin Krištović, dr. Vlado Sanader, g.Marko Kos, g.Ante Olić, g.Franjo Palčić, g.Nikola Bezmalinović, g.Zvonko Petrović, gospođica Julijana Sokač, gospođa Mara Cvijetić i g. Milan Marasović.  U nadzorni odbor izabrani su: Stjepan Klopotan i g. Ante Jurić.

Predsjednik novog predsjedništva nije bio posebno biran, jer su ga svi članovi novoga predsjedništva predložili kao jedinog kandidata za predsjednika – a članstvo ga je aklamacijom prihvatilo i potvrdilo. /Osim toga on je dobio i najviše glasova kod biranja.

 Svim izabranim iskrene čestitke sa najboljim željama za uspješan rad u budućim godinama!

 A onda se novi- dosadaünji predsjednik zahvalio na ukazanom mu povjerenju i pozvao cjelokupno članstvo HDZ-CH/FL na odgovornu i pojedinačnu suradnju. Jer, nastavlja g. Roščić: „Ako Ogranci nemaju svijesnih i radini članova, onda ni Koordinacija nema Ogranaka; ako nema članstva niti Ogranaka, čemu služi predsjedništvo, a što i koga predstavlja predsjednik?…

 Zatim je predsjednik i prisutnima i cjelokupnom članstvu naše Koordinacije stavio na dušu, na razmišljanje i kao poticaj za daljnje odgovorno djelovanje nekoliko misli iz govora američkog predsjednika Busha cjelokupnoj Hrvatskoj, održanog dan ranije /15.IV.08/ na Markovom trgu u Zagrebu.  „Naše zemlje /t.j. Amerika i Hrvatska/razdvajaju tisuće milja, ali nas ujedinjuje duboka vjera u Boga i blagoslov slobode, koji nam je dao“…  „Hrvatski narofd je nadvladao rat i teškoće, kako bi izgradio mirne odnose sa susjedima i demokratsko društvo, koje die prema svojoj zrelosti u jednoj od najljepših zemalja na Zemlji. Amerikanci se dive vašoj hrabrosti, dive se vašoj ustrajnosti… Ako vašem narodu u buduće zaprijeti kakova opasnost, Amerika i NATO biti će zu vas. I nitko vam ne će moći oduzeti slobodu!“…  „Bog blagoslovio Hrvatsku i hvala vam!“.

 Na kraju je sa ovoga Zbora poslato predsjedniku HDZ-a i premijeru Hrvatske –dr. Ivi Sanaderu- pismo i kao öestitka na uspjesima u vođenju Hrvatske i kao potpora za provedbu predviđenih planova za dobrobit Hrvatske.

 I na kraju krajeva što drugo, nego zaželjeti da nam Koordinacija HDZ-CH/FL na regeneriranim temeljima i pod vodstvom novoga predsjedništva prolista rezultatima rada uvijek i svuda na korist, ugled i dobrobit voljene nam Hrvatske!…..

Nazočnik

(Napomena: Na ovom mjestu omogućavamo članovima i prijateljima Hrvatske demokratske zajednice Švicarske i Kneževine Lihtenštajn iznošenje svojih komentara i stajališta o političkim pitanjima. Napominjemo da iznošena stajališta ne oslikavaju stav HDZ-a Švicarske i Kneževine Lihtenštajn, njegovog vodstva ili članstva.)