hdz plava pozadina

HDZ

hdz logo

Hrvatska Demokratska Zajednica Švicarske i Kneževina Lihtenštajn

Kroatische Demokratische Gemeinschaft in der Schweiz & Fürstentum Liechtenstein

Poziv za glasovanje na općim izborima u BiH – 2010

16.06.2010 – Poziv za glasovanje na općim izborima u BiH

Pozivamo sve Hrvate iz BiH koji žive u inozemstvu a do sada nisu izvadili osobnu iskaznicu BiH, da to učine po dolasku u BiH kako bi na narednim izborima ispunili uvjete za glasovanje.

Pozivamo sve državljane Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu – PRIJAVITE se za glasovanje izvan BiH za opće izbore u BiH, koji će se održati 3.10.2010. godine. 

Da biste bili upisani u Središnji birački popis za glasovanje izvan BiH PRIJAVA se, najkasnije do 19.7.2010. godine, vrši podnošenjem popunjenog Obrasca prijave za glasovanje izvan BiH Središnjem izbornom povjerenstvu BiH.

Obrazac prijave za glasovanje izvan BiH (Obrazac PRP1) dostupan je:

–          Na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba

      –     Na internet stranici  www.mvp.gov.ba

–          U diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH

Glasačko pravo na izborima u BiH, prema Izbornom zakonu BiH, imaju sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

–          imaju navršenih 18 godina do dana izbora

–          državljani su BiH

–          imaju prijavljeno prebivalište u BiH

Popunjen obrazac prijave za glasovanje izvan BiH treba potpisati i zajedno sa preslikom (kopijom) jednog od važećih IDENTIFIKACIJSKIH dokumenta (osobna iskaznica BiH, vozačka dozvola BiH ili putovnica BiH) dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH na adresu:

 Izbori u Bosni i Hercegovini

Poštanski pretinac 451

Sarajevo 71 000 , Bosna i Herzegovina

ili faksom na sljedeće brojeve:      00 387 33 251 333 i 00387 33 251 334

ili elektronskim putem na:             ppprijava@izbori.ba

Prijava treba biti dostavljena u Središnje izborno povjerenstvo BiH najkasnije do 19.7.2010. godine u 24,00 sati.

Podnositelj prijave može putem dežurnog telefona ili e- maila provjeriti rezultate obrade svoje prijave. Dežurni telefon: 00387 33 251 331 ili 00387 33 251 332   ili      E-mail: info@izbori.ba

Svim državljanima BiH koji se upišu u Središnji izborni popis za glasovanje izvan BiH dostavit će se glasački materijal na adresu stanovanja izvan BiH.

  1. AKO SE PRVI PUT  PRIJAVLJUJETE ZA GLASOVANJE IZVAN BiH Osoba koja privremeno boravi izvan BiH treba dostaviti:

–          Popunjen i vlastoručno potpisan obrazac PRP1

–          Preslik odnosno kopiju jednog od važećih indentifikacijskih dokumenata s  fotografijom: osobna iskaznica BiH ili vozačka dozvola BiH ili putovnica BiH IZBJEGLA OSOBA treba dostaviti:

–          Popunjen i vlastoručno potpisan obrazac PRP1

–          Dokument za dokazivanje državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili preslik važeće putovnice BiH)

–          Dokument za dokazivanje identiteta s fotografijom (preslik valjanih isprava izdanih od strane zemlje domaćina ili preslik izbjegličkog kartona izdanog od vlade zemlje domaćina ili preslik drugih dokumenata izdanih od međunarodne organizacije)

–          Dokaz o prebivalištu (preslik stare osobne iskaznice ili preslik potvrde o prebivalištu)

  1. AKO STE GLASOVALI NA PREDHODNIM IZBORIMA (osobe koje privremeno borave izvan BiH ili izbjegle osobe)

 Središnje izborno povjerenstvo će vam dostaviti obrazac PRP2 na adresu koju ste naveli prigodom posljednje prijave za glasovanje.

–          Obrazac PRP2 trebate popuniti , potpisati i dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu s preslikom jednog od važećih indentifikacijskih dokumenata s fotografijom: osobna iskaznica BiH ili vozačka dozvola BiH ili putovnica BiH.

Ako ste izbjegla osoba, umjesto prethodno navedenih dokumenata, kao dokaz indentiteta možete priložiti jedan od sljedećih dokumenata s fotografijom: preslik valjanih isprava izdanih od strane zemlje domaćina ili preslik izbjegličkog kartona izdanog od vlade zemlje domaćina ili  druge međunarodne organizacije).

Ukoliko obrazac PRP-2 ne bude stigao na Vašu adresu, postupite kao da se prvi put prijavljujete za glasovanje.

Dodatne informacije u svezi s glasovanjem izvan BiH možete naći na web-stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH  www.izbori.ba